Spółka cywilna czy jawna?

W niniejszym artykule poświęcimy uwagę tematyce działalności gospodarczej zawodowej, a więc sprawdzimy na czym opiera się działalność wybranych tworów gospodarczych określanych w polskim prawie gospodarczym jako spółki. W szczególności bliżej przyjrzymy się spółce cywilnej oraz jawnej, wskazując w czym są one podobne, a w czym tkwią zasadnicze ich różnice i odmienności.
Spółka cywilna jest to taka forma osobowej spółki, galerii malarstwa online która odznacza się na tle szeregu innych form działalności gospodarczej występujących w naszym kraju przede wszystkim ponieważ jej funkcjonowanie jako jedynej spółki osobowej w Polsce, realizowane jest na mocy przepisów i norm prawnych Koreksu cywilnego. Spółka w tym wypadku nieprzypadkowo nosi takie właśnie nazewnictwo.

Jeśli chodzi o cel jej zakładania, to prawo rolne śmiało można powiedzieć, iż ze spółką cywilną jest chyba dużo prościej pod katem papierkowej roboty i formalnych kwestii niż z wieloma innymi podobnymi spółkami. Dlaczego? Ponieważ zakładający tę spółkę nie mają konieczności podawania ściśle uargumentowanego celu gospodarczego, który skłania ich do utworzenia akurat spółki cywilnej.
Spółka jawna natomiast jest w pewnym sensie różniąca się od spółki jawnej pod katem prawnym, a to z faktu, że dysponuje ona określonymi cechami typowymi dla osoby prawnej, a zatem ma określone prawa, może mieć zobowiązania, być praw pozbawiana i je zyskiwać, a także może zostać określona jako upadła, a w tym wypadku nie ma jednoczesnego przymusu ogłoszenia upadłości wspólników, co jest plusem.

Zobacz stronę autora: Meble na wymiar Wrocław