strategie marketingowe

1. Analiza konkurencji Przeprowadź szczegółową analizę konkurencji, aby zrozumieć ich mocne i słabe strony. Przed rozpoczęciem działań marketingowych na konkurencyjnym rynku, warto przeprowadzić dokładną analizę konkurencji. Pozwoli to zidentyfikować ich mocne strony, na których się skupiają, oraz słabe punkty, które możemy wykorzystać do naszej przewagi. Dobrze zrozumieć swoich rywali, aby wiedzieć, jak najlepiej się do […]