skuteczne techniki

1. Przygotowanie do negocjacji Zdefiniuj swoje cele i priorytety. Przed rozpoczęciem negocjacji ważne jest, abyś miał jasno określone cele i priorytety. Wiedząc, czego chcesz osiągnąć, będziesz mógł skoncentrować się na najważniejszych aspektach i uniknąć rozproszenia. Postaw sobie konkretne cele i zdefiniuj ich hierarchię. Dokładnie poznaj drugą stronę. Kluczowym elementem skutecznych negocjacji jest dokładne poznanie drugiej […]