Spółka z o.o. – kto może ją założyć?

Jedną z najpopularniejszych obecnie form szeroko rozumianej działalności gospodarczej w naszym kraju okazuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęściej tego typu działalność jest prezentowana pod każdemu doskonale znanym chociażby z widzenia skrótowym określeniu sp. z o.o. Na czym ona polega patrząc zupełnie w podstawowym wymiarze? Sprawdź w dalszych fragmentach.

Jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie Outsourcing kadr i płac Warszawa się taką formę działalności o charakterze gospodarczym, która jest regulowaną wedle polskich przepisów prawnych spółką o osobowości prawnej. By móc ją uruchomić niezbędne jest przede wszystkim posiadanie odpowiedniego kapitału na wstęp. W ramach owego kapitału rozumie się budżet, jaki wynosi dokładnie pięć tysięcy złotych i jeśli chodzi o kwestie formalne, określa się go kapitałem zakładowym. Co to tłumaczenia umów zatrudnienia daje i po co takie wymagania? Ponieważ w ten sposób odpowiedzialność majątkowa wszystkich wchodzących w skład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zredukowana do kwoty, jaką ostatecznie włożą do wspólnej puli jej kapitału zakładowego. Musimy także wiedzieć, że polskie przepisy prawa gospodarczego jednoznacznie zakładają i taką opcję, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest realizowana jako twór gospodarczy wyłącznie jednej osoby. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by mówić i o spółce wieloosobowej. By założyć spółkę tu omawianą potrzebne jest przygotowanie umowy pisemnej i zawsze ma to być akt notarialny. Ponadto, założyciele spółki w tym wymiarze mają maksymalnie czas sześciu miesięcy na to, żeby wnieść wpis spółki do KRS.