LAWRENCE ALMA-TADEMA

Lawrence Alma – Tadema urodził się w 1836 roku w Holandii. Jego rodzice byli członkami kościoła baptystów i z to purytańskie tło odbije swoje piętno na etyce pracy, która będzie wiodła Tadema przez resztę jego życia.
W 1861 roku Lawrence zakończył swoje pierwsze poważne dzieło pod kierunkiem Leys, które zatytułował ,, Edukacja dzieci z Clovis”, który to obraz stał się podwaliną do jego późniejszej sławy. Obraz ten zostal wystawiony na Kongresie Artystycznym w Antwerpii i zrobił furorę tak wśród artystów jak i krytyków.
W 1862 Lawrence został studentem Akademii w Antwerpii, gdzie studiował pod okiem licznych praktyków szkoły romantycznej. W tym czasie również zainteresował się światem starożytnym i archeologią, które stałe się siłą napędową dalszej jego kariery.
Podczas swojej podróży poślubnej Lawrence odwiedził Rzym i tak bardzo zafascynowały go ruiny Pompejów, że wiele jego następnych dzieł z tego okresu było inspirowanych właśnie nimi.
W 1970 roku artysta przenosi się do Anglii, gdzie miał spędzić resztę swojego życia. Stał się jednym z najbardziej znanych i najwyżej opłacanych artystów swoich czasów. W 1879 został wybrany pełnoprawnym członkiem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 1899 otrzymał tytuł szlachecki od królowej Wiktorii.
Główną tematyką jego obrazów były scenki rodzajowe o zabarwieniu sielankowo – erotycznym, umiejscowione dodatkowo w antycznej scenerii. Lawrence Alma Tadema był jednym z najbardziej znanych malarzy późnej XIX wiecznej Wielkiej Brytanii. Był powszechnie uwielbiany za swoje wspaniałe obrazy przedstawiające klasyczną starożytność i najbardziej rozchwytywany przez wiktoriańskich kolekcjonerów.
Od początku swojej kariery Alma – Tadema był szczególnie skoncentrowany na architektonicznej dokładności. Artysta ten był perfekcjonistą. Pracował wytrwale, a wiele jego obrazów była wielokrotnie przerabiana, zanim uznał, że są odpowiednio satysfakcjonujące zgodnie z jego wysokimi standardami.
Najważniejsze obrazy Lawrence’a Alma – Tadema: Maria Magdalena, Egipscy szachiści, Tepidarium, Róże Heliogabala, Koloseum, Znalezienie Mojżesza.